Welkom op de website van MVB Kloosterman.


Welkom op de site van ons melkveebedrijf.


Wij zijn Bert-Jan en Manon Kloosterman en wij zijn in september 2010 gestart met ons melkveebedrijf op
 deze locatie. Dit is gevestigd in een landbouwontwikkelingsgebied in de gemeente Hellendoorn.

Wij hebben een stal gebouwd voor 500 koeien. Bij de bouw hebben wij voornamelijk getracht een
omgeving voor de koe te creeeren waarin zij optimaal functioneert.

Onze koeien hebben ruim voldoende vreet- en ligplaatsen, liggen in gedroogde mest en lopen op een dichte vloer.
We voeren gemengd.

Er wordt 3 keer daags gemolken in een 40-stands buitenmelker met oplopende wachtruimte. Door de stalopstelling en de kleur- en materiaalkeuze hebben wij geprobeerd om de stal landschappelijk in te passen.

Met onze unieke skybox bieden wij u de mogelijkheid om op onze locatie te vergaderen.


foto_klein_412

[ SITEMAP ]